We are ready..and we are here to make you feel and think …a battle between the mind and the heart.
September 11th is only the beggining.
The journey within is here to last..

Production,Stage Manager : Maria-Eleni Lykourezou
Director : Dimitris Tzetzas
Choreograpghy : Elina Tsimbrou
Music AD66 ( Manos Georgiou k Kostas Kallergis )
Lights: Xristina Thanasoula

Dancers:Periklis Skordilis, Alexandros Stavropoulos, Eui Panou, Areti Palouki, Christina Bitou, Konstantina Fitrou, Rafaela Petrai, Korina – Ioanna Palaska, Rania Papaioannou & MArianna Karavida

SPECIAL THANKS TO :ABC PRODUCTION / JOHN & HELEN TZETZAS